-33%
,

ගෝමේද මැණික මාල මුදු සහ අනෙකුත් ආභරණ සඳහා ස්වාභාවික


LKR.5,000.00 LKR.7,500.00

or 3 X LKR. 1,666.67 with Koko Koko

මාල මුදු සහ අනෙකුත් ආභරණ සඳහා ස්වාභාවික ගෝමේද මැණික

රත්න ගෝමේද ,ශ්‍රී ලංකාවේ සොයාගන්නා ලැබූ කපා ඔප දමන ලද ස්වභාවික ගල්. Hesanite Gomedha

ගලක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය : කැරට් 2ට වැඩි

Origin : Sri Lanka

Natural Gomedha Stone

Full Clean

ඇනවුම් කිරීමට පෙර මැණික් ගලෙහි චායරුපයක් ගෙන්වා ගැනීමට අපගේ whatsapp 0717755999 අංකයට message යවන්න.

 

Categories: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “ගෝමේද මැණික මාල මුදු සහ අනෙකුත් ආභරණ සඳහා ස්වාභාවික”

There are no reviews yet.